Sadarbības partneri

Preiļu novada invalīdu biedrība

Biedrības mērķis:

Veicināt  cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū.

Biedrības uzdevumi:

vides pieejamības nodrošināšana,

līdzdalība valsts un pašvaldību darbā,

izglītojošo un apmācības pasākumu organizēšana,

izglītības, veselības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana,

brīvā laika organizēšana

Valdes priekšsēdētāja:

Ināra Prudāne

T. 29231307

Valdes priekšsēdētāja vietniece:

Irēna Suhodoļska

T.28370261

Kontaktinformācija:

Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi LV – 5301

Tālr. 65323500

e-pasts: inv_biedriba@inbox.lv

Preiļu rajona partnerība 
Reģistrācijas datums: 21.07.2006
Adrese: Preiļu nov., Preiļi, Kooperatīvā iela 6

Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis" 
Reģistrācijas datums: 11.09.2014
Adrese: Preiļu nov., Preiļi, Mehanizatoru iela 7-5

Preiļu Sieviešu klubs
Reģistrācijas datums: 03.04.1996
Adrese: Preiļu nov., Preiļi, Kooperatīvā iela 6